Aanbod

blijles-icoon-bijles

Bijles

Vaak doorlopen kinderen op eigen kracht de school waarvoor zij gekozen hebben en ronden dat uiteindelijk af met een diploma. Perfect!

Maar niet altijd en niet voor iedereen verloopt de schooltijd zó soepel. In de loop van een schooljaar kunnen zich allerlei zaken voordoen die het leerproces in meer of mindere mate verstoren. Dat kan bv. zijn: de stof van een bepaald vak niet begrijpen, niet weten hoe te leren, soms zijn er problemen die afleiden dat ze in de klas niet kunnen opletten of er is geen “klik” met een docent. Eénmaal op achterstand geraakt, is het voor de leerling vaak moeilijk om deze achterstand zelfstandig in te halen: de leerling voelt zich niet fijn in de klas, goede vragen stellen lukt niet meer, de motivatie om te leren gaat achteruit. De docenten op school zijn door de tijdsdruk vaak onvoldoende in de gelegenheid om leerlingen individueel te helpen die dreigen af te haken of afhaken. In dat geval is individuele bijles van een gekwalificeerde docent een goed alternatief!

Ik geef bijles in Economie, Bedrijfseconomie en Wiskunde (onderbouw) op MAVO, HAVO en VWO niveau. Er zijn kinderen die komen iedere week één of twee keer, anderen alleen voor een proefwerkweek of wanneer ze de lesstof even niet goed begrijpen en een steuntje in de rug nodig hebben. De bijles is altijd één op één.

Het tarief van de bijles bedraagt € 30,- per uur.

blijles-icoon-examentraining

Examentraining

Spanning naar een examen toe is een vaak voorkomend probleem bij kinderen. Het is een onzekerheid die te maken heeft met enerzijds de onbekendheid hoe een examen werkt en anderzijds de grote hoeveelheid lesstof.

Door samen met uw zoon of dochter (één op één) te werken aan examenopdrachten krijgt uw kind meer vertrouwen. De lesstof wordt door het maken van deze opdrachten herhaald. Ook besteed ik tijdens deze examentraining veel aandacht aan het formuleren van volledige antwoorden en zinnen.

Ik geef examentraining op MAVO, HAVO en VWO niveau voor de vakken Economie en Bedrijfseconomie.

Het tarief van de examentraining bedraagt € 30,- per uur.

blijles-icoon-brugklas

(T)op naar de Brugklas

De overstap van groep 8 naar de brugklas is best een grote stap voor kinderen. Een nieuwe school, een nieuwe klas, nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. En dan ook nog 12 of misschien meer nieuwe vakken en voor ieder vak een andere docent.

Uw zoon of dochter start op de middelbare school en al snel gaan de prestaties (cijfers) tellen. Hij of zij moet haar of zijn huiswerk plannen, maken én leren, waarbij we weten dat de vaardigheid ‘plannen’ als lastig wordt ervaren omdat de hersenen op deze leeftijd nog niet volledig ontwikkeld zijn. Het is belangrijk dat uw zoon of dochter weet hoe Magister (of een ander systeem) werkt, maar vooral ook hoe hij of zij hier mee om kan gaan.

Ik werk één op één of in een groep van maximaal vier leerlingen. Ik besteed aandacht aan de volgende vier onderwerpen:

  • Wat zijn jouw kwaliteiten?
  • Hoe leer ik leren?
  • Plannen met pubers
  • Praktische tips

Ik geef (T)op naar de brugklas in 3 sessies van 1,5 tot 2 uur. Het tarief hangt af van de grootte van de groep.

blijles-icoon-schaakles

Schaakles

Op mijn basisschool kregen we schaaklessen van een enthousiaste schaker/docent. Het enthousiasme sloeg op mij en de hele klas over; veel klasgenoten werden, met mij, lid van de plaatselijke schaakvereniging. Op mijn dertiende mocht ik meedoen aan het NK Schaken.

Schaken is niet alleen leuk maar ook goed voor de ontwikkeling van de hersenen. Rust en concentratie bevorderen het zelfstandig en creatief denken: “eerst denken, dan doen”.

Ik geef schaakcursussen op de basisschool (bovenbouw). Een cursus bestaat in principe uit 10 lessen, van elk 1 uur. Ik start de les met een uitleg, daarna gaan de kinderen zelf aan de slag met behulp van oefeningen op papier. We sluiten af met een partijtje dan wel een onderlinge competitie. De groep bestaat uit maximaal 20 kinderen. Individuele wensen kunnen uiteraard besproken worden.

Het tarief van de schaakles is € 50,- per uur (inclusief voorbereiding). De school draagt zorg voor de schaakborden.

Werkwijze

Als u geïnteresseerd bent dan nodig ik u, samen met uw zoon of dochter, uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Naast het daadwerkelijk kennis maken met elkaar, onderzoeken we samen de hulpvraag en maken een plan van aanpak op maat.

Is er sprake van een “klik” en vertrouwen in de voorgestelde aanpak, dan neemt u als ouder(s) de beslissing wel of niet gebruik te gaan maken van Blijles.

Vervolgens gaan we in een prettige sfeer samen aan de slag. Behalve de vakinhoudelijke kennis, hecht ik als docent veel waarde aan:

  • een ontspannen sfeer
  • aansluiting bij de belevingswereld van uw kind
  • welzijn en ontwikkeling van uw kind in algemene zin. Iedere maand maak ik een verslag van mijn waarnemingen en deel dit met de ouders. Deze vul ik aan met tips en wanneer nodig, passen we het plan van aanpak aan. Contact met ouders vind ik erg belangrijk.

Ingrid als docent

Mijn naam is Ingrid van Loon. Ik ben mama van vier kinderen, waarvan drie op de middelbare school. Ik ben docent Economie en Bedrijfseconomie (tweedegraads bevoegd) en heb les gegeven op MAVO, HAVO, VWO en MBO.

Ik ben mijn carrière gestart in de financiële wereld, maar heb uiteindelijk met overtuiging voor het onderwijs gekozen. Ik heb tijdens mijn studie stage gelopen bij De Nassau en les gegeven op het Cingel College, beide in Breda. Daarna heb ik vier jaar, met veel plezier, gewerkt op het Michael College, vrije school in Breda.

In 2018 besloot ik Blijles te starten.

Door persoonlijk aandacht, door het inleven in de specifieke (leer)problemen van het kind en door het inzetten van de daarbij passende kennis en vaardigheden werk ik aan motivatie, zelfvertrouwen en leerprestaties. Bovendien ken ik, als mama van 3 middelbare scholieren, de problematieken rondom school en werkhouding heel goed.

Mij maakt Blijles blij omdat dit mijn manier is om te werken aan mijn passie, het onderwijs. Daarnaast bied ik uw zoon of dochter een rustige en huiselijke omgeving aan waar wij met elkaar aan de slag gaan.

Kan ik uw zoon of dochter ook blij maken?

Ervaringen & Reacties

Leerling MAVO 4

Ik ben met veel plezier naar de bijlessen gegaan vanwege de fijne sfeer en de goede uitleg. Wanneer ik dingen niet begreep werd dit herhaaldelijk uitgelegd. Verder werd er ook door Ingrid interesse getoond als ik toetsen had gemaakt. Ik heb de bijlessen erg goed beleefd.

Ouders leerling VWO 6

Onze dochter is steeds met veel plezier en inzet naar de Blijles gegaan.
Ingrid zorgt er voor dat bijles ook heel leuk kan zijn! Met enthousiasme, gedrevenheid en persoonlijke betrokkenheid in een gezellige sfeer, creëert Ingrid mogelijkheden om je goed te ontwikkelen! Ingrids’ aanpak draagt bij aan vergroting van je zelfvertrouwen waardoor er meer leervermogen ontstaat. Ingrid is ‘up to date’ qua inhoudelijke lesstof en methoden. Echt samen met Ingrid wordt er hard gewerkt aan een verbetering van de resultaten. Dit alles werkt motiverend en inspirerend! Inderdaad zeker een Blije les!

Leerling HAVO 4

Ik ben Julie en ik ben 16 jaar oud. Ik zit op De Nassau in 4 HAVO. Ik zit bij Ingrid op bijles sinds maart 2019. Ingrid hielp mij met economie. Mijn cijfers voor economie waren, voordat ik bij Ingrid kwam, niet heel erg goed. We zijn samen vanaf het begin begonnen. Mijn cijfers hebben sindsdien een stijgende lijn. Het fijne van de bijles bij Ingrid vind ik dat ze op een rustig tempo aanpakt en ik kan iets 10 keer niet snappen, maar ze legt het gewoon nog een 11e keer uit. Ik zit helaas voor de 2e keer in HAVO 4, maar ik heb veel meer vertrouwen in economie en dat laten mijn cijfers ook zien.

Contact

Adres

Roosbergseweg 4
Bavel

Ingrid@blijles.info
06 483 476 36

CRKBO LOGO
Logo